Til dig der vil være frivillig


Kontakt:

Bente Nielsen, hvis du ønsker at høre mere eller aftale et introduktionsmøde.

Mail: bente@tabuka.dk

Telefon: 2446 0028

Vi har brug for frivillige der vil Støtte nuværende og tidligere anbragte i læsningen af deres børnesagsakter og i bearbejdningen af indholdet.


Vi har brug for psykoterapeuter og psykologer og personer med en socialfaglig uddannelse med erfaring med at tale med mennekser, der har haft en opvækst med omsorgssvigt og anbringelse uden for hjemmet.


Du indbydes til et gratis introduktionsmøde af to til tre timers varighed med Bente Nielsen, der har syv års erfaring med at læse børnesagsakter sammen med mennesker med anbringelsesbaggrund. Mødet kan afholdes online.


Du vil blive introduceret for et oplæg, som vil give dig inspiration til, hvilket blik du, sammen med den enkelte, kan have på beskrivelser af hans eller hendes barndoms- og ungdomsliv som anbragt, og hvordan du kan støtte personens oplevelse af og reaktioner på at læse børnesagsakterne.


Gennem korte oplæg og eksempler fra børnesagsakter introduceres du for, hvordan du kan støtte nuværende og tidligere anbragte i at læse deres deres børnesagsakter med empati og omsorg for dem selv som de børn og unge de var eller er. Og give dem forståelse for, hvad der kunne lægge til grund for den adfærd, som de er beskrevet i børnesagsakterne. Og hvad der kunne være årsagen til at forældrene ikke kunne varetage forældrerollen eller blive bekræftet i, at forældrene var skadelige for deres psykiske udvikling og tillid til omverdenen. Omvendt kan sagsakterne også give forståelse for, at der var gode grunde til forældrenes svigt. F.eks. psykisk sygdom eller forældrenes egne opvækstvilkår.


Børnesagsakterne kan også indeholde beskrivelser af hvordan man er blevet mødt at de voksne på anbringelsesstederne. Uanset om man var anbragt for mange år siden eller i nutiden, kan man være blevet mødt af uetisk og dårlig pædagogik, der kan vedligeholde eller direkte skade barnets eller den unges udvikling yderligere. Mange børnesagsakter afslører og bekræfter dette i måden barnets eller den unges adfærd er beskrevet. F.eks. i et groft og stigmatiserende sprog. Et sådan sprogbrug vidner om, at de voksne ikke havde forståelse for og overså de reelle og faktuelle årsager til barnets eller den unges adfærd og handlinger. 


Børns handlinger og adfærd kan resultere i, at det får stillet en diagnose. Ofte tager diagnosen ikke højde for, at barnets vanskeligheder kan skyldes reaktioner og symptomer på omsorgssvigt, der ligger forud for anbringelsen. Hvis disse overses og man ikke bevidstgør dette for barnet og dets omgivelser, kan anbringelsens rammer og pædagogik forværre barnets psykiske tilstand og udvikling og føre til destruktiv eller selvdestruktiv adfærd.


Børnesagsakter kan også indeholde beskrivelser, der vidner om, at der var voksne, der så og hørte barnet og den unge og mødte dem med omsorg og forståelse for deres udfordringer og som hjalp og støttede.


Oplægget vil blandt andet tage udgangspunkt i disse to fakta:


Vi er alle kommet uforskyldt

til vores destruktive og selvdestruktive adfærd.


Vi har alle gode grunde til at handle som vi gør.


Der er således en sammenhæng mellem de tanker, følelser og adfærd der præger vores barndoms-, ungdoms- og voksenliv, og den adfærd forældre og andre omsorgspersoner møder eller mødte børn og unge med i deres barndomsliv. 


Efter introduktionsmødet er det frit for dig, om du ønsker at være frivillig. Hvis, tilbydes du supervision af Bente Nielsen ved møde, telefonisk eller online. Det kan også være i en gruppe med andre frivillige.


For mere information "Læs ikke dine sagsakter alene".