Retten til egen historie


Støttet af Finanslovens reserve til social-, sundheds- og arbejdsmarkeds-området

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Augustinus Fonden.

Projektet løber frem til 31. maj 2026.

Retten til egen historie er et samarbejdsprojekt bestående af TABUKA – Landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte, Danmarks Forsorgsmuseum, Københavns Professionshøjskole og Rigsarkivet.

Sammen har vi en ambition om at hjælpe nuværende og tidligere anbragte med at finde deres børnesagsakter, og at hjælpe dem med at læse, forstå og bearbejde indholdet.

Vi ønsker desuden at inspirere til nye måder at arbejde med skriftlighed og inddragelse på i nutidens børne- og ungesager.

Den unikke samarbejdskonstellation gør det muligt for os både at pege bagud i historien, ind i nutiden og ud i fremtiden

Retten til egen histories hjemmeside.

Uddrag fra hjemmesiden