Ordinært medlem

Hvis du er eller har været anbragt af sociale årsager som barn eller ung, er et medlemskab af TABUKA gratis.

Det blev besluttet ved generalforsamlingen 2016. For at blive medlem skal du registrere dig på TABUKAs facebookside. Det skal du dog vente lidt med endnu, da vi pt. er i gang med at undersøge det juridiske ifm. registreringer på en facebookside.

Vi håber du vil væbne dig med tålmodighed til det offentliggøres på vores facebookside.

På forhånd tal!