Forside

Velkommen til TABUKAs hjemmeside

TABUKA blev stiftet i februar 2006. Det er nu lidt over 10 år siden. Vi har gennem årerne afholdt i 100 vis af foredrag og oplæg om anbringelse på konferencer i ind- og udland, deltaget i et utal af følgegrupper bl.a. i SFI, Socialstyrelsen og i rapporter vedr. anbragtes livsvilkår og fremme af disse, skrevet kronikker og udtalt os i diverse avisartikler, TV- og radiointerviews. I menupunktet ‘Om TABUKA’ finder du Årsberetningen for 2015. Her kan du se hele listen for blot et års arbejde. Vi er glade og stolte af at have talt nuværende og tidligere anbragtes sag i 10 år nu og det fortsætter vi med. Vi ved,  at mange nuværende og tidligere anbragte oplever forbedringer i det daglige. Vi ved også, at der fortsat skal arbejdes for at fremme anbragtes vilkår, så de oplever et voksenliv på lige fod med andre ift. uddannelse, beskæftigelse, familieliv og livskraftighed i almindelighed.

Formålet med foreningen, er at arbejde for og forbedre forholdene for personer, der er eller har været anbragt uden for hjemmet efter den sociale lovgivnings bestemmelser om støtte til børn og unge. Dette skal ske ved at arbejde for at bryde den følelse af marginalisering, mange nuværende og tidligere anbragte har, ved at fungere som talerør for dem og ved at samarbejde med andre foreninger, grupper og personer, der ønsker at forbedre anbragtes og tidligere anbragtes livsvilkår.

Vi arbejder på at styrke nuværende og tidligere anbragtes rettigheder og vilkår. TABUKA repræsenterer anbragte og tidligere anbragte børn og voksne i forhold til politiske beslutningstagere og offentligheden. Vi arbejder på at udvikle indsatsen overfor børn, der er anbragt uden for hjemmet, eller som på anden vis har brug for hjælp fra det offentlige og på at formidle viden om forholdene for anbragte børn og unge. Vi deltager i den politiske og faglige debat om disse forhold og samarbejder med foreninger og andre fagpersoner om det.

 TABUKA støtter organisationer og institutioner for nuværende og tidligere anbragte – herunder Baglandene i Danmark. www.baglandet.org