Forside

Velkommen til TABUKAs hjemmeside

TABUKA er en socialpolitisk forening som har til formål at styrke indsatsen for nuværende og tidligere anbragte børn, unge, og voksnes forhold og rettigheder.

TABUKA er en frivillig ikke statslig organisation (NGO), hvor alle bestyrelsesmedlemmer selv var anbragt i barn- og ungdommen. Fælles for os er at at vi er ildsjæle, der arbejder for at formidle hvad det vil sige at leve med omsorgssvigt, og at være anbragt.

Vi ved hvilke følger omsorgssvigt og anbringelse har senere i livet og hvad man skal gøre for at forbedre forbedre forholdene for nuværende og tidligere anbragte.

Vi ved hvor svært det er ikke at have forældre der kan støtte os i livet som unge voksne, der skal klare sig i forhold til et socialt liv, uddannelse, arbejde, parforhold og forældreskab.

Vi ved også at der findes en overrepræsentation af tidligere anbragte blandt psykisk syge, misbrugere, hjemløse og kriminelle. Mange ender også tidligt eller senere i livet på overførselsindkomster som kontanthjælp og førtidspension. Og mange får selv anbragt deres børn.

Det mener vi ikke at et demokratisk og oplyst samfund som Danmark kan leve med. Når anbragte børn ikke kan bo hjemme skal samfundet påtage sig forældreskabet. For anbragte opleves samfundets forældreskab som et pseudo-forældreskab. Det betyder ikke, at man ikke skal anbringe og tage ansvar for anbragtes behov. Det ved vi at politikere og fagpersoner forsøger at gøre deres bedste for. Vi ved også at det skal gøres bedre. Derfor føler vi os forpligtet til at tage et medansvar ved at oplyse om hvordan man skal forbedre anbragtes forhold, ikke blot til politikere og fagpersoner, men også til offentligheden. Vi har alle et ansvar for at tage os af de svageste i samfundet.

Læs TABUKAs anbefalinger om hvordan man kan forbedre indsatsen for nuværende og tidligere anbragte her.

TABUKA blev stiftet i februar 2006. Siden har vi holdt foredrag og oplæg om anbringelse på konferencer i ind- og udland, deltaget i et utal af følgegrupper bl.a. i SFI (nu VIVE), Socialstyrelsen og i rapporter vedr. anbragtes livsvilkår og fremme af disse, skrevet kronikker og udtalt os i diverse avisartikler, TV- og radiointerviews. Vi er glade og stolte af at have talt nuværende og tidligere anbragtes sag i mange år og det fortsætter vi med. Vi ved, at mange nuværende og tidligere anbragte oplever forbedringer i det daglige. Vi ved også, at der fortsat skal arbejdes for at fremme anbragtes vilkår.