Velkommen til TABUKAs hjemmeside

Formålet med foreningen, er at arbejde for og forbedre forholdene for personer, der er eller har været anbragt uden for hjemmet efter den sociale lovgivnings bestemmelser om støtte til børn og unge. Dette skal ske ved at arbejde for at bryde den følelse af marginalisering, mange nuværende og tidligere anbragte har, ved at fungere som talerør for dem og ved at samarbejde med andre foreninger, grupper og personer, der ønsker at forbedre anbragtes og tidligere anbragtes livsvilkår.

Vi arbejder på at styrke nuværende og tidligere anbragtes rettigheder og vilkår. TABUKA repræsenterer anbragte og tidligere anbragte børn og voksne i forhold til politiske beslutningstagere og offentligheden. Vi arbejder på at udvikle indsatsen overfor børn, der er anbragt uden for hjemmet, eller som på anden vis har brug for hjælp fra det offentlige og på at formidle viden om forholdene for anbragte børn og unge. Vi deltager i den politiske og faglige debat om disse forhold og samarbejder med foreninger og andre fagpersoner om det.

TABUKA blev stiftet i februar 2006.

 TABUKA støtter organisationer og institutioner for nuværende og tidligere anbragte – herunder Baglandene i Danmark. www.baglandet.org