TABUKA’s Historie

TABUKA – Landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte 

TABUKAs historie

TABUKA startede i foråret 2002 samtidig med Socialministeriets projekt ”Kvalitet i Anbringelsen af Børn og Unge” (KABU). En gruppe tidligere anbragte nedsatte sig som styregruppe og med en bevilling fra KABU-midlerne samlede gruppen i alt 39 tidligere anbragte, der medvirkede i to konferencer, en lang række møder og i øvrigt et mangesidet samvær siden projektets start. Styregruppen indsamlede de 39 tidligere anbragte personers vidnesbyrd om deres anbringelser på godt og ondt og deres bud på kvalitet i anbringelsen. Overordnet var formålet at forbedre kvaliteten for nuværende og kommende anbragte børn og unge. Resultatet var bogen TABUKA – Tidligere Anbragtes BUd på Kvalitet i Anbringelsen af Børn og Unge som udkom i 2005. Til alle de medvirkendes store glæde blev bogen en succes og har høstet megen anerkendelse siden. Bagsidetekst på TABUKA bogen:

 ”Det var første gang nogensinde, at tidligere anbragte på den måde har samlet og videregivet deres unikke viden om anbringelser. De gør det ærligt, nuanceret og kritisk. Bogen rummer en stærk opfordring til at inddrage nuværende og tidligere anbragtes viden om anbringelse ri arbejdet for at forbedre indsatsen overfor udsatte børn og unge. Og til at inddrage den i uddannelse eller videreuddannelse af socialrådgivere, pædagoger, plejeforældre osv.”

 Samarbejdet om bogen var en unik oplevelser for alle deltagerne og alle oplevede at være med til noget stort som samlede os på tværs af alder og køn. Vi følte et særligt fællesskab og besluttede os for at det ikke skulle slutte her. Vi bestemte os derfor for at danne Landsforeningen som fik navnet TABUKA – Landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte.

TABUKA stiftedes i 2006 ved en generalforsamling som TABUKA – Landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte.

Formålet og opgaverne er: “Uddrag fra TABUKA’s vedtægter:
Det er formålet med foreningen at arbejde for at forbedre forholdene for personer, der er eller har været anbragt uden for hjemmet efter den sociale lovgivnings bestemmelser om støtte til børn og unge. Dette skal ske ved at arbejde for at bryde den følelse af marginalisering, mange nuværende og tidligere anbragte har, ved at fungere som talerør for nuværende og tidligere anbragte og ved at samarbejde med andre foreninger, grupper og personer, der ønsker at forbedre anbragtes og tidligere anbragtes livsvilkår.

Foreningen har følgende hovedopgaver:
– at styrke nuværende og tidligere anbragtes rettigheder og vilkår individuelt og kollektivt, så de får de bedst mulige betingelser for at klare deres liv socialt- og familiemæssigt og i forhold til bolig, uddannelse og arbejde.

– at være med til at repræsentere anbragte og tidligere anbragte børn og voksne i forhold til myndigheder, anbringelsessteder og offentligheden.
– at udvikle indsatsen overfor børn, der er anbragt uden for hjemmet, eller som på anden vis har brug for hjælp fra det offentlige, for at sikre børnene den bedst mulige barndom.
– at formidle viden om forholdene for anbragte børn og unge samt de, der lever under belastende forhold uden at være anbragt. Deltage i den politiske og faglige debat om disse forhold og samarbejde med foreninger og personer i ind- og udland, der også arbejder for at forbedre anbragtes og tidligere anbragtes forhold.
– at støtte eksisterende (og kommende) organisationer og institutioner for nuværende og tidligere anbragte – herunder de nuværende og kommende Baglande  – og at styrke kendskabet til dem blandt nuværende og tidligere anbragte.”