Høringssvar

TABUKAs kommentarer til ændring af serviceloven og lov om tilbageholdelse af stofmisbrugebrugere i behandling 2007

Høringssvar til lovforslag om Barnets Reform 2010

Høringssvar til lovforslag om styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge og til lovforslag om skærpelse af reaktionsmuligheder over for kriminalitetstruede børn og unge 2010

Høringssvar betænkning om magtanvendelse maj 2015.

Brev til Socialudvalget om tvangsadoption marts 2015

Høringssvar til vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier – Vejledning nr. 3 til serviceloven 2015

Høringssvar til lovforslag om voksenansvar for børn og unge 2016

Høringssvar Lovforslag om ungdomskriminalitet 2018