Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder i TABUKA bliver afholdt 4 gange årligt.