Bente

Navn: Bente Nielsen
Født: 1963

Kontaktinfo:
Tlf.nr: 2446 0028
Email: tabuka@tabuka.dk

 

Anbringelseshistorie:
Jeg var anbragt på døgninstitution, fra jeg var fire år gammel. Som niårig kom jeg i familiepleje til mit 17. år. Herefter flyttede jeg i egen bolig.

Mit CV:

1979 – 1981

Samfundsproglig student fra Rosborg Gymnasium i Vejle.

1997 – 1999

Privatpraktiserende psykoterapeut for tidligere anbragte voksne.

1999 – 2012

Initiativtager og leder af Baglandet i Århus – Netværks- og rådgivningscenter for nuværende og tidligere anbragte børn, unge og voksne.

1999 – til i dag

Foredragsholder og underviser af pædagoger, socialrådgivere, plejeforældre og andre med faglig interesse for anbringelsesområdet. Oplægs- og workshopholder på diverse konferencer

1999 – 2001

Familierådgiver ved det daværende The Kempler Institute of Scandinavia i Odder. Nu Dansk Familieterapeutisk Institut.

2002 – 2003

Konsulent i Børnehjælpsdagens projekt Børn på Hjem.

2004

1 års suppleringskursus til Familierådgivning. Familieterapi for erfarne terapeuter ved The Kempler Institute og Scandinavia i Odder. Nu Dansk Familieterapeutisk Institut.

2005

Suppleringskursus i Familierådgivning/Familieterapi for erfarne terapeuter ved The Kempler Institute og Scandinavia i Odder. Nu Dansk Familieterapeutisk Institut.

2002 – 2005

Medlem af styregruppen til bogen TABUKA – Tidligere Anbragtes BUd på Kvalitet i Anbringelsen af børn og unge

2006 – 2007

Næstformand i TABUKA – Landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte.

2007 – 2016

Formand i TABUKA

2016 – i dag

Næstformand i TABUKA.

2008

Grunduddannelse i Konflikthåndtering ved Center for Konflikthåndtering.

2009 – 2011

Treårig international uddannelse til Somatic Experiencing Practitioner – Chok- og traumebehandler. www.traumahealing.org  / www.seforeningen.dk

2010 – 2012

Medlem af Udsatterådet i Århus.

2011

12 timers individuelt sparringsforløb om ledelse ved Direktør Helle Trap Friis – Alexandra Instituttet A/S.

Intensiv uddannelse i Hjernebaseret Ledelse ved Cand. Scient. Soc. Anette Prehn.

2011 – 2013   

Kompetenceudviklingsforløb for Baglandene i Danmark v. chefkonsulent/cand. scient. adm. Peter Jensen SPUK.

2014    

Medforfatter til bogen Plejefamilie – gaver og opgaver. Hans Reitzels Forlag.

2014 – 2017

Oplægsholder i Socialstyrelsens BørnekatalogVidenskursus om efterværn.

2012 – juni 2016                                   S

Socialfaglig konsulent i De 4 Årstider – Aktivitets- og netværkshus for unge nuværende og tidligere anbragte. Ansvarlig for De 4 Årstiders seneste mentoruddannelse. I 2014  gennemførte 17 unge mentoruddannelsen efter et forløb på 1½ år.

2014 – 2015  

Kursus i Gruppemetode og ledelse af gruppe hos Dansk Familieterapeutisk Institut.

Juni 2016 – 2018

Projektleder i Mikado – Om at søge efter sagsakter og journaler og bearbejde de følelsesmæssige reaktioner i samtalegrupper.

Selvstændig psykoterapeut, BN Formidling, med speciale i børn og unge som er anbragt uden for hjemmet.

2016 – 20017 

Afholder 2 mentorkurser for tidligere anbragte unge i Baglandet Vejle.

2017

Afholder mentoruddannelse for tidligere anbragte unge i Børn og Unges Trivsels Projekt Unik

Bestyrelsesposter

2018

Bestyrelsesmedlem i:  De Anbragtes Vilkår  / Opholdsstedet Åstedet / Solsikkefonden

2009 – 2013 

Kursusdage ved kursusarrangør seminarer.dk