Generalforsamlinger

Der afholdes en årlig ordinær generalforsamling. Hvert andet år i København og hvert andet år i Århus.