Mit liv – min sag

Læs her: Mit liv – min sag rapporten 2018

 

Uddrag fra rapportens indledning. 

Mit liv – min sag er et projekt, som TABUKA, Landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte har gennemført sammen med en gruppe tidligere anbragte.

TABUKA har i længere tid drøftet betydningen af, at man som tidligere anbragt kan kende sin historie og få adgang til de sagsakter, som er så centrale for anbragte børn. Anbragte børns liv har i høj grad været styret af kommunen og af de pædagoger og plejeforældre, der var på anbringelsesstederne, og årene under anbringelsen opleves ofte som tågede med mange ubesvarede spørgsmål. Som tidligere anbragt har man en barndomshistorie, der konstant fylder i ens liv og identitet, men hvor centrale dele er meget svære at få kendskab til.

Det gælder måske især de største spørgsmål, som fx: Hvorfor blev man anbragt? Hvad har ens forældre gjort og tænkt? Hvem indberettede om omsorgssvigt til kommunen? Hvad var begrundelsen for beslutningen om omfang og form af samvær med forældrene? Hvad skete der med ens søskende? Hvad er det for en behandlingsindsats, man i nogle tilfælde har fået? Og hvorfor? Hvad er der sket med forældrene eller ens søskende under anbringelsen? Osv. osv.

De fleste af de spørgsmål kan stort set kun besvares gennem de sagsakter, som kommunerne og anbringelsesstederne udarbejdede undervejs. Derfor er det af stor betydning at kunne få adgang til disse papirer.