Folkemødet på Bornholm 2017: Tidligere anbragtes fortid; kan sagsakter give lys i mørket?

Kom til TABUKAs debat i Civiltinget fredag d. 16. juni kl. 17.30 – 18.30.

Tidligere anbragte kender ikke deres fortid. Sagsakterne skulle vise den – kan man få fat i dem?

Barndomshistorien en vigtig del af vores identitet, som definerer os som de mennesker vi er i dag. For os der var anbragte i barndommen kan hele eller dele af barndomshistorien findes i sagsakter og journaler. De kan give svar på mange uafklarede spørgsmål fra opvæksten om os selv, vores familieforhold og om årsagen til anbringelsen. Vi ved, at det er vanskeligt og tidskrævende, at få adgang til alle sagsakterne, at de kan ligge mange forskellige steder og at de forsvinder fra kommunerne. Vi kan ofte ikke genkende os selv i beskrivelserne, og der kan forekomme forkerte oplysninger. Der findes oplysninger om familiemedlemmer og andre, som ifølge lovgivningen skal anonymiseres, men ikke bliver det.

Vi vil i oplægget dele ud af vores erfaringer med opsporing af sagsakter, og hvad det har gjort ved os at læse dem. Vi vil komme med konstruktive bud på – og debattere, hvordan man skal udfærdige sagsakterne, hvorfor de skal bevares, og forslag til hvordan adgangen til dem gøres lettere.

Læs her  Mit liv – min sag rapporten