Januar 2020. Tillykke til David Adrian Pedersen fra De anbragtes vilkår.

David er er blevet personligt udpeget af børne- og socialministeren til at repræsentere nuværende og tidligere anbragte i Rådet for socialt udsatte. Det er første gang i Rådets historie, at anbragte og tidligere anbragte repræsenteres og David er desuden blevet valgt som næstformand!

Fra TABUKA skal der lyder et stort tillykke til David. Nuværende og tidligere anbragte kan se frem til at være repræsenteret på bedste vis af David, som med sin anbringelses-baggrund og sit store arbejde i De Anbragtes vilkår helt sikkert vil bringe anbringelsesområdet på den politiske og sociale dagsorden.

God vind herfra TABUKA til dig David!