Jan. 2019. Ændringsforslag til vedtægter.

27. januar 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TABUKA

Søndag d. 24. marts 2019 kl. 11.00 – 13.00

I Baglandet i Vejle. Grejsdalsvej 37. 7100 Vejle.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år
 6. Vedtagelse af kontingent
 7. Vedtagelse af budget for foreningen
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Vedtagelse af dato for næste generalforsamling
 11. Eventuelt

 

Ad. 2.                  Formanden beretter om TABUKAs arbejde det sidste år og de bestyrelsesmedlemmer som har haft opgaver i året der er gået beretter om disse.

Ad. 3.                  Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen.

Ad. 4.                  Der er forslag om vedtægtsændring ang. antallet af bestyrelsesmedlemmer.

Oprindelig tekst: Bestyrelsen består af syv medlemmer. Fire af bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for to år i lige år. De tre andre medlemmer vælges i ulige år for to år. Genvalg kan finde sted.

Ændringsforslag: Bestyrelsen kan variere mellem 5-7 medlemmer. Medlemmerne er på valg med to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Ad. 5.                 Orientering af igangværende arbejdspunkter og drøftelse af arbejdsplan for det kommende år.

Ad. 6. og 7.       Forslag til budget og kontingent fremlægges på generalforsamlingen

Ad 8.                  På valg er bestyrelsesmedlemmer Mia Nordstrand og Hannah Holm-Bjerrum.

 

Venlig hilsen Sisse Bøgild

Bestyrelsesformand