Juni 2018. TABUKA deltager på Folkemødet på Bornholm.

TABUKA deltager for 3. år i træk på Folkemødet.

Mangler du en debatdeltager til dit oplæg om TABUKAs målgruppe, er du meget velkommen til at kontakte os på tabuka@tabuka.dk.

Mød os i Det Sociale Netværks telt – Kæmpestranden J27

Lørdag d. 16. juni kl. 12:00-13:00:

Hvordan få vi flere anbragte børn og unge i uddannelse?

I samarbejde med Alliancen for anbragte børn og unge
Anbragte børn kæmper i høj grad med store problemer og ar på sjælen. En undersøgelse fra SFI viser, at 28 procent har forsøgt selvmord på et tidspunkt, og hele 44 procent af de anbragte børn og unge har overvejet eller udøvet selvskadende adfærd. Tal der taler deres tydelige sprog og kræver et større politisk fokus. Samtidig ved vi også, at tidligere anbragte børn og unge er overrepræsenteret, når det kommer til førtidspension, andre overførselsindkomster, manglende uddannelse mv. Negative forventninger til tidligere anbragtes muligheder spiller en alt for stor rolle, og derfor er det vigtigt at se på, hvordan vi kan skabe nye løsninger for denne sårbare gruppe. Derfor kan du møde repræsentanter fra Alliancen for anbragte børn og unge, det politiske Danmark og private initiativer i en debat, der stiller skarpt på, hvordan vi som samfund bedre kan realisere uddannelsespotentialet hos tidligere anbragte børn og unge, og hvordan vi kan fremme deres mentale trivsel.

Deltagere
Laust Westtoft, sekretariatschef, LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud
Kim Callesen, centerchef, headspace
David Pedersen, formand, De Anbragtes Vilkår og Tabuka.
Heidie Graversen, formand, Børns Trivsel
Illa Westrup Stephensen, direktør, Lær for Livet
Inger Winther Johannsen, partner, Reflexio
Trine Torp, social- og ligestillingsordfører, SF