21. marts 2018. Høring på Christiansborg: Om familiepleje

SOCIAL-, INDENRIGS- OG BØRNEUDVALGET inviterede til åben høring om anbringelser og anbragte børn i plejefamilier onsdag den 21. marts 2018.

Bente Nielsen deltog med et oplæg med overskriften ‘To gode historier om hvordan gode indsatser udvikles over for anbragte børn og hvordan politikerne kan få dem til at ske?’ Oplægget handlede generelt om det at være anbragt og altså ikke kun i plejefamilie.

Nedenstående link viser alle oplæg og hvis du kun er interesseret i at se og høre TABUKAs oplæg , så kan du spole hen til tiden 37 min. og 10 sek. 

http://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20171/sou/tv.4359.aspx?from=21-03-2018&to=01-05-2018&selectedMeetingType=&committee=&as=1#pv

Formålet med høringen var at sætte fokus på anbringelser og anbragte børn i plejefamilier, og hvordan det kan sikres, at det enkelte anbringelsesforløb bliver en succes – for barnet, de biologiske forældre, plejefamilier, døgninstitutioner og samfundet. Formålet var også at høre forskellige bud på, hvordan det kan gøres interessant at være plejefamilie, og hvilke tiltag der kan bidrage til at forbedre plejefamiliernes arbejdsvilkår, rettigheder og uddannelse.