Retten til egen historie


Støttet af Finanslovens reserve til social-, sundheds- og arbejdsmarkeds-området

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Augustinus Fonden.

Projektet løber frem til 31. maj 2026.

Uddrag fra hjemmesiden


Retten til egen historie er et samarbejdsprojekt bestående af TABUKA – Landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte, Danmarks Forsorgsmuseum, Københavns Professionshøjskole og Rigsarkivet.

Sammen har vi en ambition om at hjælpe nuværende og tidligere anbragte med at finde deres børnesagsakter, og at hjælpe dem med at læse og bearbejde indholdet.

Vi ønsker desuden at inspirere til nye måder at arbejde med skriftlighed og inddragelse på i nutidens børne- og ungesager.

Den unikke samarbejdskonstellation gør det muligt for os både at pege bagud i historien, ind i nutiden og ud i fremtiden

Retten til egen histories hjemmeside.Til dig der vil være frivillig


Vi har brug for frivillige der vil Støtte nuværende og tidligere anbragte i læsningen af deres børnesagsakter og i bearbejdningen af indholdet.

Vi har brug for psykoterapeuter og psykologer og personer med en socialfaglig uddannelse med terapeutisk erfaring?

Som frivillig indbydes du til en gratis kursusdag som opstart. Her introduceres du for metoder og tilgange i arbejdet med at bearbejde indholdet af børnesagsakterne. Du introduceres også til en vejledning som bl.a. indeholder erfarede råd og forslag til mødet med nuværende og tidligere anbragte og arbejdet med at læse og bearbejde indholdet.

Du tilbydes løbende supervision som både kan være individuelt og i grupper. 

Hvis du er interesseret eller vil høre mere, så kontakt delprojektleder Bente Nielsen under menupunktet 'kontakt'.


Her kan du se kursusindholdet

Programmet kan blive redigeret løbende.

Til dig der er eller

var anbragt

Overvejer du om du skal modtage og læse dine sagsakter?

Har du modtaget og læst hele eller dele af dine sagsakter?

Du behøver ikke at være alene om at læse og forholde dig til hvad der står om dig i dine sagsakter. Du kan få hjælp i TABUKAs delprojekt Støtte til nuværende og tidligere anbragte i læsningen af deres børnesagsakter og i bearbejdningen af indholdet.

Til at bistå dig med det, kan du få tilbudt en støtteperson, som du kan føle dig tryg ved.

I menupunktet 'Læs ikke dine sagsakter alene' kan du læse om hvorfor og du kan også læse om den frivillige støtteperson du kan få tilbudt.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Bente Nielsen. Se under menupunktet 'Kontakt'


Til interesseorganisationer


Til organisationer der har nuværende og tidligere anbragte  som hel- eller delmålgruppe

TABUKA tilbyder jeres organisation en gratis kursusdag, der klæder jeres ansatte og frivillige fagligt på til at støtte nuværende og tidligere anbragte i læsningen af deres børnesagsakter og i bearbejdningen af indholdet. I introduceres for metoder og tilgange i arbejdet med at bearbejde indholdet af børnesagsakterne. I introduceres også til en vejledning som bl.a. indeholder erfarede råd og forslag til mødet med nuværende og tidligere anbragte og arbejdet med at læse og bearbejde indholdet. 

Bearbejningen af sagsakterne er ikke terapi, men en støtte I kan tilbyde jeres målgruppe til at forstå og komme sig over nogle af de udfor-dringer de kan have i dag, og som kan have rod i opvæksten. 

I tilbydes løbende supervision, som kan være individuel eller i gruppe.

Hvis I vil høre mere, så kontakt delprojektleder Bente Nielsen under menupunktet 'kontakt'.

Læs mere om kursusindholdet her.

Indholdet kan blive redigeret løbende.