Du behøver ikke at læse dine sagsakter alene

Sagsakterne kan indeholde viden der kan chokere og overraske dig

Sagsakterne kan indeholde viden der kan chokere og overraske dig med viden om dig og din familie, som du ikke var klar over.

Du kan være beskrevet i et negativt og stigmatiserende sprog, som kan virke stødende og bekræfte dig i, at de voksne ikke var interesserede i at forstå dine vanskeligheder og årsagen til at du reagerede som du gjorde.

Du kan også få viden om dine forældre og søskende som du ikke kendte til. Og du kan blive i tvivl om du skal dele denne viden med dem.

Det værste der kan ske er, at du kan tro eller blive i tvivl om, det var din egen skyld, at du blev anbragt og at de voksnes problemfyldte beskrive-lser af dig og din adfærd var rigtige.

Det var ikke din skyld at du blev anbragt.

Du var ikke et problem. Du var et barn der havde problemer, som du ikke selv var skyld i. 


Du kan være beskrevet i et stødende og stigmatiserende sprog

For eksempel at du var løgnagtig. Du var ikke løgnagtig, du var måske et barn, der løj for at beskytte dig selv eller andre? 

Du var ikke et barn der klistrede og var klæbende. Du var måske et barn, der forsøgte at give udtryk for at du havde brug for at blive lagt mærke til og føle dig betydningsfuld. At det at føle dig usynlig og ligegyldig ikke var til at holde ud, og når du ikke kunne give udtryk for det, måtte du sørge for at de voksne lagde mærke til dig.

Du var ikke et vanskeligt barn, men et barn, der voksede op under vanskelige vilkår og betingelser.

Du var ikke et krævende barn, men du var måske et barn der måtte nøjes med meget lidt omsorg og derfor søgte omsorg.

Du var ikke voldelig og destruktiv. Men du smed måske med møbler og slog og sparkede, fordi du måske i længere tid var blevet mødt med krav og forventninger, du ikke kunne magte eller havde overskud til at leve op til, og ikke kunne give udtryk for. Så blev det måske for uoverskueligt og kaotisk for dig og du reagerede med kaoshandlinger, som også kunne være, at du slog dit hovede ind i væggen eller skar i dig selv.

Du Ikke var et nyfigent barn, men et barn der vidste for lidt om hvad der var sket og ville komme til at ske.

Frivillige støttepersoner kan hjælpe 

dig med at forstå og bearbejde indholdet af dine sagsakter

TABUKAs støttepersoner er alle frivillige og har deltaget i TABUKAs kursus, der er baseret på TABUKAs erfaringer med at hjælpe nuværende og tidligere anbragte med at læse og bearbejde indholdet af deres børne-sagsakter.

De er psykoterapeuter og psykologer eller de har en socialfaglig uddannelse med erfaring for terapeutisk arbejde.

De ved, at det aldrig er børn og unges skyld, at de blev anbragt.

At der altid findes en årsag til at børn og unge tænker, føler og reagerer som de gør.

De ved at børn og unges adfærd er et spejl af den adfærd, de mødes med af andre.

Du vil aldrig opleve dig forkert i samarbejdet med din støtteperson.

Du vil altid blive mødt med empati og forståelse for, at du gjorde det bedste du kunne i vanskelige situationer.

Du er i gode hænder

sammen med din støtteperson.

Kontakt:

Bente Nielsen, hvis du ønsker støtte til at læse dine sagsakter og til at forholde dig til indholdet.

Mail: bente@tabuka.dk

Telefon: 2446 0028