Årsberetning 2015

Årsberetning 2015

Reception på bogudgivelsen Plejefamilier – gaver og opgaver. Bente Nielsen har forfattet to kapitler om anbragte børns og unge følelser og ophør af plejeforholdet

Heldagsworkshop om hjemløshed – Realdania inviterer og laver undersøgelse

Dialogmøde om udviklingen på børne- og ungeområdet i Københavns Kommune

Følgegruppe i SPUK om efterværnspakken

Interview om tvangsadoption i Berlinske Tidende

Følgegruppe om Metropols Specialiseringsprojekt vedr. udsatte børn og unge

Artikel om Chancelighed i LFS nyt

Debatindlæg om Tvangsadoption i Politiken

2 oplæg om unge anbragte på seminarer.dk’s kursus om efterværnsparagrafferne

Oplæg om anbringelse i plejefamilie eller på institution på SL Midtsjællands temadag

Afskedsreception for Geert Jørgensen (LOS)

Dialogmøde hos Red barnet om udsatte unge som cases i medierne

Dialogmøde i Socialministeriet om sårbare unge

Høringssvar til betænkning 1551/2015 fra magtanvendelsesudvalget

Interview til P4 Østjylland om Silkeborgs Kommunes beslutning om at hver sagsbehandler skal finde fem sager, hvor et barn eller ung kan hjemsendes fra anbringelse

Møde i LFS om Københavns Kommunes nye tiltag, Tæt på familien

Tale ved åbningen af My Place (et mødested nuværende og tidligere anbragte i Nykøbing Sjælland

Undervisning på Sydhavns Pædagogseminarium

Følgegruppemøde om Forebyggelsespakken og Metodeudbredelsesprogrammet på børne- og ungeområdet i Socialstyrelsen

Oplæg for plejeforældre i Fåborg-Midtfyn kommune

Løbende bestyrelsesmøder på opholdsstedet Åstedet

Interviewet til P4 – trekanten om efterværn

Artikel i Ude og Hjemme om Sisses rolle som plejemor

Artikel under punktet ”Prik” i SL-bladet om tvangsadoption.

TV2 Nord om vigtigheden af at bruge casebøger i undervisningen.

Undervisning af en 7. klasse på Vadum skole om anbringelse.

TV-Nord om anbringelse.

Interview til Radio 24-7

Frivillig konsulent for AL-research, om undervisningsmateriale til udsatte børn

Høringssvar til lovforslag om voksenansvar

Videnscenter for anbragte børn og unge om anbragte børns skolegang.

Interviewet til P4 – trekanten om efterværn

Møde i Socialstyrelsen vedr. præsentation af Styrelsens projekter på børn og ungeområdet

Børnesagens Fællesråds konference på Christiansborg

Bestyrelsesmøder i Børnesagens Fællesråd, herunder et besøg i UNICEFs hovedkvarter

Følgegruppe i Tæt på Familien i Københavns Kommune

Følgegruppe i SFI om forløbsundersøgelsen Anbragte børns livsforløb

Forespørgsel om at deltage i SFIs ’Praksispanel’

Interview i Center for mental robusthed