Christina

Navn: Christina Marker Olsen
Født: 1974

Kontaktinfo:
Email: Christina@tabuka.dk >

 

 

 

Anbringelseshistorie:
Jeg har tre søskende. En fire år ældre søster og en 11 år yngre bror. Min bror blev anbragt senere end jeg. Mine forældre blev skilt da jeg var 4 år gammel. Jeg boede med min mor som var alkoholiker og var på weekendbesøg hos min far. Mit liv har været præget af meget vold, svigt og ikke tydelige voksne. Jeg blev frivilligt anbragt i plejefamilie som 14 årig. Mit ønske var at bo hos min far, men min mor ønskede det anderledes. Da mine sagsakter er blevet kasseret af kommunen, har jeg i dag ingen dokumentation for på hvilket grundlag kommunen traf afgørelser på mine vegne og fx valgte at jeg skulle i aflastning og senere anbringes i en plejefamilie til mit 18. år.

Særlige kompetencer indenfor anbringelsesområdet:
I 1997-98 arbejdede jeg som frivillig i ForældreLANDSforeningen (FBU, en forening for forældre til anbragte børn), hvor jeg var initiativtager til det 3-årige projekt “Baggrunden” for anbragte børn. Det måtte desværre lukke af økonomiske årsager.

I 2001 blev jeg en del af TABUKA. Jeg var med i styregruppen til TABUKA bogen. Siden har jeg været bestyrelsesmedlem. Jeg deltager ved paneldebatter hvor jeg repræsenterer TABUKA.

Foredragsemner:
Jeg holder foredrag, der tager udgangspunkt i mine egne erfaringer med at være anbragt, særligt i plejefamilie. Jeg er af den af den overbevisning, at jeg derved kan gøre en forskel for nuværende og tidligere anbragte børn, unge og voksne.

Nuværende beskæftigelse:
I juni 2008 blev jeg færdiguddannet som pædagog i Hillerød.
I dag arbejder som pædagog på et opholdssted i Nordsjælland.