Oktober 2016. Formand bliver til næstformand og omvendt

Da tidligere formand Bente Nielsen skal være projektleder i Mikado, kan hun ikke samtidig være formand for TABUKA. Derfor blev det ved seneste bestyrelsesmøde besluttet, at næstformand Sisse overtager formandsposten og Bente bliver næstformand.