Februar 2016. Deltag i projekt ‘Mit liv – min sag’ om at få adgang til sagsakter

TABUKA – Landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte inviterer til deltagelse i projekt ’Mit liv – min sag’

Vi har brug for 10 personer mellem 18 – 60 år, som ikke tidligere har søgt om aktindsigt.

’Mit liv min sag’ er et TABUKA projekt om at opspore sagsakter for tidligere anbragte på døgninstitutioner og i plejefamilier. Vi vil med projektet undersøge tilgangen og adgangen til tidligere anbragtes barndomshistorie. Projektet skal slutte med en rapport til politikere og beslutningstagere om dels, hvor vigtigt det er at kende sine sagsakter, dels hvilke muligheder og vanskeligheder, der er forbundet med at finde dem.

Kunne du tænke dig at deltage i dette projekt, så er her lidt information:

Som deltager i projektet starter du på egen hånd med at opspore dine sagsakter. Du skal føre logbog over dine erfaringer både med opsporingsarbejdet og om, hvordan det påvirker dig på det personlige plan. Projektet skal starte i marts måned og skal vare til hen på efteråret 2016. Tre gange vil du få lejlighed til at drøfte dine erfaringer ved møder med de andre deltagere i projektet. Her er der mulighed for at erfaringsudveksle på både opsporingsarbejdet og på, hvordan processen påvirker dig personligt. På møderne får du også hjælp til at komme videre, hvis du løber ind i forhindringer undervejs.

Kunne du tænke dig at deltage, bedes du skrive lidt om dig selv. Hvor gammel du er, hvad du beskæftiger dig med, og hvor du kommer fra i landet. Skriv dette i en mail til tabuka@tabuka.dk med dit telefonnummer og vi vil kontakte dig.

Med venlig hilsen projektleder Bente Nielsen