April 2015. Debatindlæg i Politiken om tvangsadoption

Debatindlæg i Politiken april 2015: 

Tvangsadoption skærer rødderne væk

Et lovforslag lægger op til, at børn skal kunne tvangsadopteres, hvis man vurderer, at forældrene ikke kan blive i stand til at varetage deres opvækst.

Lovforslaget er principielt, og der er grund til at tænke sig godt om. I TABUKA, Landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte, tænker vi på, hvad det kan medføre for børnene, fordi vi selv har været anbragt og kunne have været kandidater til tvangsadoption.

Forslaget lemper flere af kravene til tvangsadoption, og det er umuligt at vurdere den samlede effekt. Derfor er der heller ingen tal på, hvor mange børn, det omhandler – om det er 5 eller 50 om året.

Lovforslaget går også let hen over, hvad tvangsadoption kan betyde for børnene. De får forhåbentlig en god, ny familie, men samtidig får de skåret de hidtidige bånd over, selvom de kan være helt essentielle. Båndene til forældrene vil blive afbrudt, men de er jo vores ophav og historie, og det kan man ikke bare smide væk. Man skal kende sine rødder og have mulighed for at få dem på plads, også selvom opvæksten har været belastende.

Relationerne til søskende og bedsteforældre er meget vigtige. Hidtil har de tvangsadopterede børn været ret gamle – mellem 6 og 12 år – så de kan have haft dybe relationer til søskende eller bedsteforældre.

Dem giver lovforslaget reelt ikke mulighed for at fastholde. Forældreansvarslovens § 20a åbner ”i helt særlige tilfælde” for samvær eller kontakt med slægten, men det er slet ikke normen ved tvangsadoptioner. Barnet kan heller ikke selv søge om det, det kan kun en slægtning gøre. Disse regler ændres ikke med lovforslaget, vi får ikke åbne adoptioner, så børnene kan bevare betydningsfulde relationer i familien og slægten.

Derfor vil en adoption blive et brud for børnene. Det understreges af, at hverken søskende eller bedsteforældre nævnes i lovforslaget. De er væk. Der er ingen overvejelser om, hvad det betyder, at fx et 10-årigt barn efter et liv med søskende, bedsteforældre eller andre slægtninge, pludselig mister de relationer og den historie.

DRs program ’Sporløs’ viser, hvordan bortadopterede leder efter deres familie, fordi den er central for dem. Det er indlysende for os, hvad der får dem ud på den rejse. Den forståelse er der ikke i lovforslaget.

Bente Nielsen

Formand for TABUKA, Landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte.