21. marts 2018. Høring på Christiansborg: Om familiepleje

SOCIAL-, INDENRIGS- OG BØRNEUDVALGET inviterede til åben høring om anbringelser og anbragte børn i plejefamilier onsdag den 21. marts 2018. Bente Nielsen deltog med et oplæg med overskriften ‘To gode historier om hvordan gode indsatser udvikles over for anbragte børn og hvordan politikerne kan få dem til at ske?’ Oplægget handlede generelt om det at være anbragt og […]